Bulan Bahasa SD Islam Al-Azhar 38 Bantul

 

JudulBulan Bahasa SD Islam Al-Azhar 38 Bantul
LokasiSD Islam Al-Azhar 38
Tanggal28 November 2014
Keterangan#

Berdo’alah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah!, sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu do’a dari hati yang lalai lagi lengah.” (Hadist Sahih)