Fasilitas

SD ISLAM AL AZHAR 55 YOGYAKARTA
(Program Bilingual)

Berdo’alah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah!, sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu do’a dari hati yang lalai lagi lengah.” (Hadist Sahih)